Partnerzy

Gmina Krzeszowice

Współpraca Gminy Krzeszowice dla klubu LKS Victoria Zalas trwa nieprzerwania od początku jej istnienia!

KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., powstało w 2000 roku, przejmując majątek PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Skalnych. W kopalniach wchodzących w skład przedsiębiorstwa wydobywa się i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych, odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz czyste ekologicznie. Produkcja Przedsiębiorstwa to szeroka gama kruszyw znajdujących zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie oraz w tworzeniu małej architektury.