Terminarz – Victoria Girls

DataMeczCzas/Wyniki
Queens Witanowice - Novi Narama
Prądniczanka II Kraków - Pogorzanka Pogorzyce
Zielonka Wrząsowice - AS Świątniki Górne
Victoria Zalas - Jedynka Krzeszowice
Wisła Brzeźnica - Burza Roczyny
Zielonka Wrząsowice - Wisła Brzeźnica
AS Świątniki Górne - Pogorzanka Pogorzyce
Burza Roczyny - Victoria Zalas Girls
Novi Narama - Prądniczanka II Kraków
Jedynka Krzeszowice - Queens Witanowice
Pogorzanka Pogorzyce - Novi Narama
Victoria Zalas Girls - Zielonka Wrząsowice
Wisła Brzeźnica - AS Świątniki Górne
Prądniczanka II Kraków - Jedynka Krzeszowice
Victoria Zalas Girls - AS Świątniki Górne
Pogorzanka Pogorzyce - Burza Roczyny
Prądniczanka II Kraków - Zielonka Wrząsowice
Novi Narama - Jedynka Krzeszowice
Wisła Brzeźnica - Prądniczanka II Kraków
Victoria Zalas Girls - Queens Witanowice
AS Świątniki Górne - Jedynka Krzeszowice
Zielonka Wrząsowice - Pogorzanka Pogorzyce
Burza Roczyny - Novi Narama
Queens Witanowice - Wisła Brzeźnica
Wisła Brzeźnica - Pogorzanka Pogorzyce
Queens Witanowice - AS Świątniki Górne
Novi Narama - Zielonka Wrząsowice
Prądniczanka II Kraków - Victoria Zalas Girls
Jedynka Krzeszowice - Burza Roczyny
Queens Witanowice - Prądniczanka II Kraków
AS Świątniki Górne - Burza Roczyny
Wisła Brzeźnica - Novi Narama
Jedynka Krzeszowice - Wisła Brzeźnica
Pogorzanka Pogorzyce - Queens Witanowice
Burza Roczyny - Zielonka Wrząsowice
Queens Witanowice - Burza Roczyny
Wisła Brzeźnica - Victoria Zalas Girls
AS Świątniki Górne - Novi Narama
Jedynka Krzeszowice - Pogorzanka Pogorzyce
Burza Roczyny - Prądniczanka II Kraków
Novi Narama - Victoria Zalas Girls
Zielonka Wrząsowice - Queens Witanowice
Zielonka Wrząsowice - Jedynka Krzeszowice
Prądniczanka II Kraków - AS Świątniki Górne
Victoria Zalas Girls - Pogorzanka Pogorzyce
Burza Roczyny - Wisła Brzeźnica
AS Świątniki Górne - Zielonka Wrząsowice
Jedynka Krzeszowice - Victoria Zalas Girls
Wisła Brzeźnica - Zielonka Wrząsowice
Queens Witanowice - Jedynka Krzeszowice
Pogorzanka Pogorzyce - AS Świątniki Górne
Victoria Zalas Girls - Burza Roczyny
Prądniczanka II Kraków - Novi Narama
Zielonka Wrząsowice - Victoria Zalas Girls
AS Świątniki Górne - Wisła Brzeźnica
Burza Roczyny - Queens Witanowice
Novi Narama - Pogorzanka Pogorzyce
Jedynka Krzeszowice - Prądniczanka II Kraków
Novi Narama - Queens Witanowice
Queens Witanowice - Zielonka Wrząsowice
Pogorzanka Pogorzyce - Jedynka Krzeszowice
Novi Narama - AS Świątniki Górne
Victoria Zalas Girls - Wisła Brzeźnica
Prądniczanka II Kraków - Burza Roczyny
AS Świątniki Górne - Victoria Zalas Girls
Zielonka Wrząsowice - Prądniczanka II Kraków
Burza Roczyny - Pogorzanka Pogorzyce
Jedynka Krzeszowice - Novi Narama
Wisła Brzeźnica - Queens Witanowice
Queens Witanowice - Victoria Zalas Girls
Pogorzanka Pogorzyce - Zielonka Wrząsowice
Prądniczanka II Kraków - Wisła Brzeźnica
Novi Narama - Burza Roczyny
Jedynka Krzeszowice - AS Świątniki Górne
Pogorzanka Pogorzyce - Wisła Brzeźnica
AS Świątniki Górne - Queens Witanowice
Zielonka Wrząsowice - Novi Narama
Burza Roczyny - Jedynka Krzeszowice
Victoria Zalas Girls - Prądniczanka II Kraków
Pogorzanka Pogorzyce - Prądniczanka II Kraków
Burza Roczyny - AS Świątniki Górne
Pogorzanka Pogorzyce - Victoria Zalas Girls
Novi Narama - Wisła Brzeźnica
Jedynka Krzeszowice - Zielonka Wrząsowice
Prądniczanka II Kraków - Queens Witanowice
Queens Witanowice - Pogorzanka Pogorzyce
Zielonka Wrząsowice - Burza Roczyny
AS Świątniki Górne - Prądniczanka II Kraków
Wisła Brzeźnica - Jedynka Krzeszowice
Victoria Zalas Girls - Novi Narama