Komunikat dotyczący restrykcji związanych z epidemią

Wytyczne określające zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych organizowanych przez Małopolski ZPN w sezonie 2020/2021.

– Mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych odbywają się bez udziału autoryzowanych grup kibiców gości.

 – Na stadionie może zostać udostępnione co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej niż 50% przewidzianych dla kibiców),

Nie zajmuj miejsc zaznaczonych biało-czerwoną taśmą!

Wyjątki od powyższej zasady dotyczą:

– widza, który uczestniczy w meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;

– widza, który uczestniczy w meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może porusza się samodzielnie;

– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Zdezynfekuj ręce podczas wchodzenia na stadion!

– osoby wchodzące na stadion muszą mieć udostępnione płyny do dezynfekcji rąk (rekomenduje się aby dezynfekcji rąk każdej osoby wchodzącej na stadion dokonywał pracownik służby klubowej, posiadający maseczkę do zakrywania nosa i ust oraz rękawiczki),

Do momentu zajęcia miejscaNoś maskę!

– każda wchodząca i poruszająca się po stadionie osoba, do momentu zajęcia miejsca na trybunie ma obowiązek zakrywania ust i nosa,

Zachowaj minimum 1.5m odległości od innego widza!

– osoby przebywające na stadionie bez miejsc siedzących mają obowiązek zachowania bezpiecznej – 1,5 m odległości od innego widza.

NIE PRZEKRACZAJ BIAŁO-CZERWONEJ TAŚMY, która oddziela strefę przeznaczoną dla kibiców od strefy zawodników

POWYŻSZE OGRANICZENIA OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ DO ODWOŁANIA!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.