Puchar Victoria Cup – Kids 2018

15 lipca 2018 mk 6

Dnia 15.07.2018 na naszym boisku odbył się turniej pod nazwą Victoria Cup – Kids 2018 współfinansowany przez Gminę Krzeszowice. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: […]

Turniej dzieci w Krzeszowicach

17 czerwca 2018 mk 27

W Krzeszowicach obydł się mini Mundial 2018. W rozgrywkach których uczestniczyły dzieci Victorii Zalas. Na początek rozgrywek drużyny losowały nazwy swoich zespołów. Drużyny Victorii wylosowały nazwy […]